O Mnie

Ewa Jaskowiak

Dyplomowany Psychoterapeuta Psychodynamiczny i Psycholog


Ukończyłam studia psychologiczne na Uniwersytecie SWPS, 4-letnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego w ramach Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej prowadzonej przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne, specjalistyczne szkolenie rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej.

Obecnie jestem w trakcie procesu certyfikacji PTP i PTPPd. W swojej praktyce kieruję się zasadami Kodeksu Etyczno Zawodowego Psychoterapeuty, korzystam z regularnej superwizji prowadzonych u certyfikowanych superwizorów z Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Psychiatrycznego.Kwalifikacje:

 • Magister psychologii, specjalność kliniczna – SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny,
 • Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym – specjalistyczne podyplomowe szkolenie rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne,
 • Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym – specjalistyczne podyplomowe szkolenie rekomendowane przez PTP i PTPPd,
 • Uprawnienia pedagogiczne – Kwalifikacje pedagogiczne,
 • Uprawnienia do badań kierowców w zakresie Psychologii Transportu na Uniwerstytecie Humanistycznym SWPS,
 • w trakcie studiów podyplomowych z zakresu oligofrenopedagogiki.


Obszar pomocy:

 • obniżenie nastroju, poczucie bezsensu, brak motywacji, utrata poczucia bezpieczeństwa,
 • niskie poczucie własnej wartości,
 • trudności w relacjach z ludźmi,
 • trudności z zasypianiem lub spaniem,
 • trudności radzenia sobie ze stresem,
 • pomoc w sytuacjach kryzysowych (rozwód, choroba, śmierć bliskiej osoby, utrata pracy),
 • problemy wychowawcze z dziećmi,
 • trudności wieku dorastania (agresja, bunt, depresyjność, wycofanie, autoagresja),
 • trudności szkolne (niechęć chodzenia do szkoły, trudności w przyswajaniu wiedzy, konflikty z rówieśnikami, izolacja),
 • zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia),
 • lęki, fobie, natręctwa.

Specjalizuje się w psychoterapii dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz poradnictwem psychologicznym. Pomagam rodzicom w kwestiach związanych z rozwojem i wychowaniem dziecka/adolescenta.


Gabinet Psychologiczny - Namysłów, Bierutów

ul. 1-go Maja 26, 46-100 Namysłów
Centrum Zdrowia i Rehabilitacji, 1 Maja 9 AB, 56-420 Bierutów

Umów się na wizytę

Adresy Gabinetów


Namysłów

 • ul. 1-go Maja 26, 46-100 Namysłów

Bierutów

 • Centrum Zdrowia i Rehabilitacji, 1 Maja 9 AB, 56-420 Bierutów

Syców

 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Przychodnia" im. dr. Jakimowicza, ul. Wrocławska 2, 56-500 Syców

Dane Kontaktowe